مرکز آموزش مثبت نیک پندار به‌عنوان اولین مرکز آموزش مثبت در ایران و به‌عنوان یکی از مراکز پیشگام در آسیا، اقدام به برگزاری کارگاه‌های هفتگی رایگان معماری نیکوتر زیستن می‌کند. این کارگاه‌های آموزشی با الهام از مدل معماری نیکوتر زیستن در هشت رکن زیر برگزار می‌شود.

  1. اقتصاد نیکوتر
  2. اشتغال نیکوتر
  3. سلامت و تندرستی نیکوتر
  4. روابط نیکوتر
  5. معنویت نیکوتر
  6. موفقیت نیکوتر
  7. احساسات نیکوتر
  8. یادگیری نیکوتر

کارگاه‌های فوق‌الذکر آموزشی در جهت افزایش آشنایی دانش‌پژوهان با علم نیکوتر تر زیستن و دوره‌های آموزشی مجموعه‌ی نیک پندار ارائه می‌شوند. امید است این فعل گامی مؤثر و مفید در جهت افزایش آگاهی دانش‌پژوهان با حیطه علم نیکوتر زیستن شوند. برای ثبت‌نام در کارگاه رایگان آموزشی معماری نیک‌تر زیستن می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.