مرکز بازرگانی، خدمات بین‌الملل و آموزش نیک پندار به عنوان یکی از ارکان مهم هولدینگ نیک پندار در مرداد ۱۴۰۲ توسط دکتر محمد محمدی پور مدیر و مؤسس هولدینگ نیک پندار راه‌اندازی و شروع به فعالیت کرد. این مجموعه با پیروی از رسالت نیک پندار که مبتنی بر تلاش صادقانه همراه با رویکردی علمی در جهت توسعه واردات و صادرات، خدمات بین المللی و نشر و توسعه‌ی دانش است، در پنج دپارتمان فعالیت می‌کند. این دپارتمان‌ها شامل دپارتمان صادرات، دپارتمان واردات، دپارتمان آموزش مثبت، دپارتمان تولید محتوا و دپارتمان خدماتی بین‌المللی می‌شوند. افزون بر این با توجه به مسئولیت اجتماعی که هولدینگ نیک پندار بر دوش خود احساس می‌کند و همینطور توسعه دانش ارزشمند افزایش سطح رضایتمندی از زندگی و قدردانی از کوشش دانشمندان و محققان این حیطه نوبنیاد از دانش، این مجموعه تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی رایگان تولید شده در بهترین مراکز علمی جهان موجبات افزایش سطح رضایتمندی از زندگی مشتریان، موکلین و همکاران خود را فراهم کند. چراکه نیک پندار مخاطبین خود را به مثابه اعضای خانواده‌ی خود می‌پندارد و به ان‌ها عمیقاً اهمیت می‌دهد.

As one of the important pillars of NikPendar Holding, NikPendar Trading, International Services, and Education Center was launched and started operating in August 1402 by Dr. Mohammad Mohammadipour, the manager and founder of NikPendar Holding. Following the mission of NikPendar, which is based on honest efforts with a scientific approach in the direction of import and export development, international services, and publishing and knowledge development, this group operates in five departments. These departments include the export department, import department, positive education department, content production department, and international service department. In addition, considering the social responsibility that Nik Pandar Holding feels on its shoulders, as well as the development of valuable knowledge to increase the level of life satisfaction and appreciate the efforts of scientists and researchers in this new field of knowledge, this group tries to provide free educational services produced in the best scientific centers of the world to increase the level of life satisfaction of its customers, clients, and colleagues. Because Nikpendar considers his contacts as members of his family and cares deeply for them.