در صورتی که در هر یک از مهارت های ازمون ایلتس نمره ی هشت را کسب کرده اید.

شما میتوانید به عنوان مربی آموزشی با نیک پندار همکاری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما ارتباط بگیرید.