بسیاری از کسانیکه قصد دارند برای بار اول شروع به نوشتن یک تحقیق از قبیل پایان‌نامه، پروژه و مقاله علمی نمایند عمدتاً با مشکل مواجه می‌شوند. آن‌ها نمی‌دانند از کجا شروع کنند و چطور باید اطلاعات را جمع‌آوری و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نمایند. قبل از نوشتن یک مقاله علمی یک محقق باید نسبت به روش تحقیق آشنایی کافی داشته باشد برای این کار مطالعه کتاب‌های روش تحقیق توصیه می‌شود و همچنین یک محقق باید در مورد موضوعی که قرار است تحقیقی در مورد آن بنویسد باید پایان‌نامه‌ها و مقالات زیادی را موردمطالعه قرار دهد. بهترین روش عملی و کاربردی که بر اساس تجربه‌ام به دانشجویان آموختم این بود که برای شروع نوشتن یک تحقیق یک پوشه در کامپیوترشان ایجاد کنند. چون هر پایان‌نامه و یا پروژه کارشناسی باید در پنج فصل تهیه شود بنابراین در پوشه موردنظر پنج Word ایجاد نمایند و هر Word را به یک‌فصل اختصاص بدهند. پس از جمع‌آوری مطالب به ترتیبی که جلوتر به آن اشاره خواهیم کرد در Word های موردنظر تایپ یا paste نمایند بعد از مدتی محقق متوجه خواهد شد اطلاعات زیادی را به‌راحتی توانسته است جمع‌آوری نماید. البته فصول 4 و 5 هر پایان‌نامه قابل استناد از دیگر تحقیق‌ها نیست در این فصول با توجه به اطلاعات جمع‌آوری‌شده در فصول 1،2 و 3 محقق باید اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در فصل 4 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و در فصل 5 نتیجه‌گیری نماید. باید برای نوشتن یک پایان‌نامه یا پروژه تحصیلی در یک چارچوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسان‌تر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به‌سادگی امکان‌پذیر باشد.

در ارتباط با مطالب فوق‌الذکر نیک پندار تلاش می‌کند تا با استفاده از یک گروه حرفه‌ای و با ارتباط با متخصصان در حیطه‌های مختلف تحقیقاتی گامی مؤثر در جهت تسهیل امر تحقیق برای مخاطبان خود بردارد. در این مورد شما می‌توانید با ارتباط با کارشناسان و مشاورین نیک پندار و با بهره‌گیری از دانش آن‌ها در جهت سفارش کارهای تحقیقاتی خود اقدام کنید. امید است این امر موجب رشد و توسعه دانش و درنهایت انجام بهتر فعالیت‌های تحقیقاتی شود.