یک بررسی کلی از ایده‌ها، روش‌ها و موسساتی که به افراد امکان مدیریت ریسک‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری را می‌دهد. بر مهارت‌های مدیریت هوشمندانه مالی و شرح اقداماتی که برای امروز و تجزیه و تحلیل چشم‌اندازهای آینده لازم می‌باشند، تاکید دارد. این دوره مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و اصول مالی رفتاری برای درک کاربردی دنیای واقعی اوراق بهادار، بیمه و صنایع بانکی می‌باشد. هدف نهایی این دوره استفاده مؤثر از این‌گونه صنایع و داشتن آینده‌ای بهتر است.

رابرت شیلر

(استاد تمام بخش اقتصاد دانشگاه ییل)

 

استاد آموزش زبان انگلیسی:

محمد محمدی پور

(دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی)

 

Yale University logo

دانشگاه ییل برای بیش از سه قرن، افرادی که الهام‌بخش جهان هستند را پرورش داده است. این دانشگاه که در شهر نیوهیون ایالت کنتیکت آمریکا واقع شده، ایده‌های ناب را برای داشتن تأثیر مثبت در سراسر جهان، جمع‌آوری می‌کند. یک دانشگاه تحقیقاتی که تمرکز آن برروی دانشجویان بوده و یادگیری را به عنوان یک اصل بسیار مهم و ضروری در زندگی تشویق می‌کند. همچنین این دانشگاه برای ارتباط، خلاقیت و نوآوری بین فرهنگ‌ها و رشته‌های مختلف یک مکان مناسب است.

سرفصل دروس

بخش یک

به دوره خوش آمدید! شما در این بخش پایه و اساس بازارهای مالی، بیمه و CAPM (مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) را یاد خواهید گرفت. این بخش به پایه و اساس دوره می‌باشد.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش دو

در این بخش، به جزئیات امور مالی رفتاری، پیش‌بینی کردن، قیمت‌گذاری، بدهی و تورم پرداخته می‌شود.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش سه

در این بخش به مفهوم سهام، اوراق قرضه، سود سهام، ارزش بازار و اینکه چه کسی به آن‌ها نیاز دارد؟ و علت چیست؟ پرداخته می‌شود. همچنین اصول اولیه شرکت سهامی و برخی از تاریخچه‌های اصلی درباره بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش چهار

این بخش نگاهی به گذشته نزدیک، رکودها، حباب‌ها، بحران وام مسکن و مقررات دارد.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش پنج

در این بخش، گزینه‌ها و بازارهای اوراق قرضه و اجزای مهم بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش شش

در این بخش، پروفسور شیلر به معرفی بانکداری سرمایه‌گذاری، فرایندهای پذیره نویسی، کارگزاران، معامله‌گران، مبادلات و نوآوری‌های جدید در بازارهای مالی پرداخته است.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش هفت

این بخش شامل سخنرانی‌های پروفسور شیلر درباره نهادهای غیر دولتی، شرکت‌ها و حرفه شما در بازار مالی است.

درس اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
به اشتراک گذاری: