حرفه ای انگلیسی صحبت کنید

دانلود

به اشتراک گذاری:
رایگان!
رایگان!

زبان انگلیسی برای تجارت و کار آفرینی

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده به ( دوره آموزشی ) زبان انگلیسی برای کسب و کار و…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان

نگارش (نوشتن) برای خوانندگان جوان: گشودن صندوقچه گنج

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده این دوره برای دانشجویان کنجکاو و نویسندگان مشتاق به نویسندگی برای خوانندگان…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان