آموزش خواندن زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم و/یا خارجی (EFL/ESL): یک رویکرد اقدام محور

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده این دوره به بررسی رویکرد‌های آموزش مهارت‌های خواندن در زبان انگلیسی به‌عنوان…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان

تلفظ پیچیده انگلیسی آمریکایی

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده در این دوره، صداهای انگلیسی آمریکایی را تمرین خواهید کرد که ممکن…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان

حرفه ای انگلیسی صحبت کنید

دانلود

به اشتراک گذاری:
رایگان!
رایگان!

زبان انگلیسی برای تجارت و کار آفرینی

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده به ( دوره آموزشی ) زبان انگلیسی برای کسب و کار و…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان

زمان افعال و مجهولات

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده این اولین درس در یادگیری زبان انگلیسی است: گرامر پیشرفته و علامت…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان

نگارش (نوشتن) برای خوانندگان جوان: گشودن صندوقچه گنج

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده این دوره برای دانشجویان کنجکاو و نویسندگان مشتاق به نویسندگی برای خوانندگان…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان

یادگیری زبان انگلیسی از طریق علوم ، فنّاوری، مهندسی و ریاضیات

بدون امتیاز 0 رای
950,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده به دوره یادگیری زبان انگلیسی از طریق علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات…

به اشتراک گذاری:
950,000 تومان