آموزش خواندن زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم و/یا خارجی (EFL/ESL): یک رویکرد اقدام محور

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده این دوره به بررسی رویکرد‌های آموزش مهارت‌های خواندن در زبان انگلیسی به‌عنوان…

به اشتراک گذاری:
رایگان!

تلفظ پیچیده انگلیسی آمریکایی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده در این دوره، صداهای انگلیسی آمریکایی را تمرین خواهید کرد که ممکن…

به اشتراک گذاری:
رایگان!

حمایت از کودکان دارای مشکل در خواندن و نوشتن

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دانلود

به اشتراک گذاری:
رایگان!

زمان افعال و مجهولات

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده این اولین درس در یادگیری زبان انگلیسی است: گرامر پیشرفته و علامت…

به اشتراک گذاری:
رایگان!