استراتژی های بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

درباره ی دوره اساتید دوره مرکز ارائه دهنده کووید-19 تغییرات اساسی را تسریع کرده است که خرده فروشی را از…

به اشتراک گذاری:
900,000 تومان

اقتصاد جهانی چگونه کار می‌کند

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

آموزش محتوا محور زبان انگلیسی دربارۀ دوره دربارۀ مرکز ارائه دهنده آموزش محتوا محور زبان انگلیسی درصورتی‌که به دوره‌ی فوق…

به اشتراک گذاری:
900,000 تومان

اقتصاد کلان: بررسی متغیرهای کلان اقتصادی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

آموزش محتوا محور زبان انگلیسی دربارۀ دوره دربارۀ مرکز ارائه دهنده آموزش محتوا محور زبان انگلیسی درصورتی‌که به دوره‌ی فوق…

به اشتراک گذاری:
900,000 تومان

بررسی علمی بازارهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

آموزش محتوا محور زبان انگلیسی دربارۀ دوره دربارۀ مرکز ارائه دهنده آموزش محتوا محور زبان انگلیسی درصورتی‌که به دوره‌ی فوق…

به اشتراک گذاری:
900,000 تومان

بوم شناسی: فعالیت درونی اکوسیستم و حفظ منابع طبیعی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

آموزش محتوا محور زبان انگلیسی دربارۀ دوره دربارۀ مرکز ارائه دهنده آموزش محتوا محور زبان انگلیسی درصورتی‌که به دوره‌ی فوق…

به اشتراک گذاری:
900,000 تومان

جریان – میهالی سیکزنت

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان
به اشتراک گذاری:
900,000 تومان
900,000 تومان