تعیین سطح غیرحضوری (تلفنی)

 

آزمون تعیین سطح غیرحضوری نیک پندار به‌صورت تلفنی برگزار می‌گردد. ممتحن نیک پندار از طریق تماس تلفنی به مدت ۵ الی ۷ دقیقه مهارت Speaking داوطلب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. سطح داوطلب حداکثر ۳ ساعت پس از تماس نیک پندار با زبان‌آموز مشخص‌شده و در پنل داوطلب ثبت می‌گردد و زبان‌آموز با توجه به سطح مشخص‌شده می‌تواند نسبت به ثبت‌نام دوره مدنظر خود اقدام نماید.

 

نتیجه آزمون تعیین سطح تلفنی نیک پندار ۶ ماه اعتبار دارد و پس‌ازآن به‌صورت خودکار منقضی خواهد شد.