نیک پندار به‌عنوان اولین مرکز آموزش مثبت در ایران تلاش می‌کند گام مؤثری در جهت ارتقا آموزش مثبت و آموزش زبان انگلیسی بردارد.

برای توضیح بیشتر دوره‌های ترمیک آموزش مثبت زبان انگلیسی در شش‌ترم (سطح) مختلف برگزار می‌شوند. دراین‌ارتباط محتوای آموزشی برمبنای زیرساخت اصلی آموزش مثبت که شامل شش گروه پرماح (احساسات مثبت، تعامل، روابط، معنا، موفقیت، سلامتی) می‌شود. برگزار خواهد شد. برای توضیح بیشتر هر ترم تحصیلی شامل ۱۸ جلسه‌ی نوددقیقه‌ای می‌شود که هر سه جلسه آموزشی به محتوای مناسب برای دانش‌پژوه بر مبنای یکی از گروه‌های پرماح می‌پردازد. در این مورد محتوای مناسب بر مبنای سطح‌بندی و سرفصل دروس پیش‌تر توسط کارشناسان نیک پندار طراحی و دسته‌بندی‌شده است. دراین‌ارتباط پس از تعیین سطح رایگان دانش‌پژوه، سرفصل دروس ترم تحصیلی و مطالب و تکالیف آموزشی مناسب هر جلسه در پروفایل ایشان قرار خواهد گرفت. امید است از این طریق گام مؤثری در جهت رشد و توسعه‌ی آموزش مثبت زبان انگلیسی در ایران برداشته شود.

برای ثبت‌نام در دوره‌های ترمیک آموزش مثبت زبان انگلیسی و تعیین سطح رایگان می‌توانید از طریق واتس اپ با شخص آقای دکتر محمدی پور در ارتباط باشید.

با تشکر از توجه شما
تیم نیک پندار