بنابر عقیده دکتر مارتین سالیگمن (پدر علم روانشناسی مثبت و بنیان‌گذار رویکرد آموزش مثبت) آموزش مثبت شیوه‌ای از آموزش است که در آن هدف غایی در آموزش ارتقا سطح رضایتمندی دانش‌پژوهان از زندگی است. وی توضیح می‌دهد این نوع از آموزش می‌تواند به‌عنوان یک بستر آموزشی در آموزش عناوین مختلف مورداستفاده قرار بگیرد. در این روش دو مدل آموزش پرماح و اسپایر توسط دکتر مارتین سالیگمن رئیس سابق انجمن روانشناسی مثبت امریکا و دکتر تل بن شهر استاد دانشگاه هاروارد توصیه‌شده است (سالیگمن و آدلر، 2018).

 

در طرف دیگر آموزش محتوا محور زبان انگلیسی شیوه‌ای از آموزش است که در آن آموزش زبان انگلیسی به‌وسیله یک محتوای ارزشمند آموزشی انجام می‌شود. در این روش آموزشی افزون بر آموزش محتوای هدف زبان انگلیسی نیز مورد آموزش قرار می‌گیرد (آدیکاری، 2020).

 

در ارتباط با آنچه در بالا ذکر شد دکتر محمدی پور با تلفیق رویکردهای آموزش مثبت و آموزش محتوا محور زبان انگلیسی اقدام به طراحی دوره‌ی آموزش مثبت زبان انگلیسی کرده است. این دوره آموزشی با الهام از کتاب روانشناسی مثبت دکتر محمد محمدی پور و اطلاعات ارائه‌شده در ارکان معماری نیک‌تر زیستن تحت عنوان آموزش مثبت زبان انگلیسی تهیه و تنظیم‌شده و برای اولین بار در جهان و بدون نمونه‌ی مشابه به دو صورت حضوری و مجازی از طریق وب‌سایت نیک پندار و دفاتر این مرکز برگزار می‌شود. برای ثبت‌نام در دوره‌های ترمیک آموزش مثبت زبان انگلیسی می‌توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام کنید.

 

Adhikary, R. P. (2020). Effectiveness of Content–based Instruction in Teaching Reading. Theory and Practice in Language Studies, 10(5), 510-519.‏

Seligman, M. E. P., & Adler, A. (2018). Positive education. Global happiness policy report, 52-73.‏