تعیین سطح غیرحضوری (تلفنی)

آزمون تعیین سطح غیرحضوری نیک پندار به‌صورت تلفنی برگزار می‌گردد. ممتحن نیک پندار از طریق تماس تلفنی به مدت ۵ الی ۷ دقیقه مهارت Speaking داوطلب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. سطح داوطلب حداکثر ۳ ساعت پس از تماس نیک پندار با زبان‌آموز مشخص‌شده و در پنل داوطلب ثبت می‌گردد و زبان‌آموز با توجه به سطح مشخص‌شده می‌تواند نسبت به ثبت‌نام دوره مدنظر خود اقدام نماید.

توضیح مهم: تماس جهت برگزاری آزمون تعیین سطح تلفنی در محدود ساعت رزرو شده از سمت نیک پندار انجام می‌پذیرد. لذا از تماس با نیک پندار خودداری فرمایید.

ظرفیت‌های موجود آزمون تعیین سطح تلفنی را در این صفحه مشاهده فرمایید.

نتیجه آزمون تعیین سطح تلفنی نیک پندار ۶ ماه اعتبار دارد و پس‌ازآن به‌صورت خودکار منقضی خواهد شد.