نیک پندار به‌عنوان اولین مرکز آموزش مثبت در ایران تلاش می‌کند گام مؤثری در جهت ارتقا آموزش مثبت و آموزش زبان انگلیسی بردارد.

برای توضیح بیشتر دوره‌های ترمیک آموزش مثبت زبان انگلیسی در چهار ‌ترم (سطح) مختلف برگزار می‌شوند. دراین‌ارتباط محتوای آموزشی برمبنای دوره روانشناسی مثبت دانشگاه هاروارد (که به‌عنوان پرطرفدارترین دوره‌ی آموزشی تاریخ این دانشگاه شناخته‌شده است) تهیه و تدوین‌شده است. افزون بر این به‌عنوان اطلاعات تکمیلی زیرساخت اصلی آموزش مثبت که شامل شش گروه پرماح (احساسات مثبت، تعامل، روابط، معنا، موفقیت، سلامتی) می‌شود در دستور کار آموزش قرار خواهد گرفت. دراین‌ارتباط پس از عضویت در باشگاه و تعیین سطح دانش‌پژوه، کتاب‌های آموزشی (تهیه‌شده در باشگاه نیک پندار)، سرفصل دروس ترم تحصیلی و مطالب و تکالیف آموزشی مناسب هر جلسه در پروفایل عضو قرار خواهد گرفت. امید است از این طریق گام مؤثری در جهت رشد و توسعه‌ی آموزش مثبت زبان انگلیسی در ایران برداشته شود.

با تشکر از توجه شما

تیم نیک پندار